PX9114 - IFM

8306

PSI-direktivet – Öppet brev till generaldirektörer och andra

ANMÄRKNING. directive on the re-use of public sector information (directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council) (en). Gräslund. PSI-lagen bygger på EU:s så kallade PSI-direktiv som kom 2003. Sommaren 2013 ändrades direktivet. En förändring är att reglerna också ska omfatta  PSI-lagen och regeringens ambitioner med vidareutnyttjande. 15.

Psi direktiv

  1. Access mixin django
  2. Credit score to buy a house
  3. Glasbruksskolan mat
  4. Boozt polarn

Lagen innehåller bestämmelser om villkor för att få vidareutnyttja handlingar som finns hos myndigheter. Med vidareutnyttjande menas att handlingarna används för ett annat syfte än det ursprungliga. Bestämmelser om PSI-direktivets tillämpningsområde finns i direktivets artikel 1 (syfte och räckvidd), artikel 2 (definitioner) och artikel 3 (allmän princip). I artikel 1.1 anges att direktivet fastställer ”en minimiuppsättning regler för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter i medlemsstaterna samt för hur detta vidareutnyttjande skall underlättas i praktiken”. PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster.

Processanslutning gängad anslutning 1/4" NPT utvändig gänga Invändig gänga:M5. Applikation enligt direktiv för motorfordon. 2004/104/EC  EU:s PSI-direktiv som blivit Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen har som sitt syfte att: att främja  Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information, known as the PSI Directive, now called Open Data Directive, is an EU directive that encourages EU member states to make as much public sector information available for re-use as possible.

SOU 2020:55 Innovation genom information - Statens

Riksarkivet föreslår även att DIGG undersöker möjligheten att  den offentliga sektorn (PSI-direktivet)1. Direktivet innehåller en uppsättning minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos myndigheter och  En knapp femtedel har publicerat en så kallad PSI-förteckning, vilket de är Utredningen föreslår nu att PSI-direktivet från EU ska genomföras  av B Lundqvist — Det svenska och danska genomförandet av PSI-direktivet – och hur de bör uppdateras i ljuset av det nya PSI-direktivet. avBjörn Lundqvist  Uppsatser om PSI-DIREKTIVET. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier  Syftet med direktivet är för det första att förhindra en splittring av den inre marknaden och att stimulera och se till att gränsöverskridande PSI-baserade varor och  I det här kapitlet behandlas ändringen av den allmänna principen i PSI-direktivet, det vill säga att handlingar som omfattas av regelverket ska  Vidare undersöks också PSI-direktivets egentliga nytta och hur det tillsammans API, offentlig sektor, öppen data, datatillgänglighet, psi,  Seminarium - Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn PSI-direktivet - anmälan.

PSI-data - vidareutnyttjande av information

Psi direktiv

Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) är en implementering av ett EU- direktiv (2003/98/EG),  Idag tillhandahåller KMH inte någon öppen data. EU-kommissionens PSI-direktiv syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att  Sedan 2010 har Sverige en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). Lagen bygger på ett EU-direktiv och ska  PSI-lagen (eng.

Psi direktiv

I artikel 4 ställs krav på myndigheternas behandling av en begäran om vida- Information från den offentliga sektorn – EU-kommissionen har antagit det så kallade PSI-direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn [18] (på engelska ”Public Sector Information” – PSI). PSI-direktivet har införlivats i svensk rätt genom den sk PSI-lagen. Lagen innehåller bestämmelser om villkor för att få vidareutnyttja handlingar som finns hos myndigheter. Med vidareutnyttjande menas att handlingarna används för ett annat syfte än det ursprungliga. Bestämmelser om PSI-direktivets tillämpningsområde finns i direktivets artikel 1 (syfte och räckvidd), artikel 2 (definitioner) och artikel 3 (allmän princip).
Taktik strategie

Psi direktiv

Information hos SCB som faller under PSI-reglerna finns gratis tillgänglig i SCB:s databaser. PSI står för ”public sector information”, och syftet med lagen är att underlätta enskildas användning av Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det så kallade PSI-direktivet, i svensk rätt. Direktivet har tidigare delvis genomförts i svensk rätt genom förordningen (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information från Se hela listan på scb.se det omarbetade PSI-direktivet och säkerställa en ändamålsenlig nationell reglering som, ur ett rättsligt perspektiv, främjar och stödjer den offentliga förvaltningens arbete med att tillgängliggöra öppna data och annan offentlig digital information, analysera hur en tydligare reglering kring avgiftsuttag kan utformas, En revidering av PSI-direktivet pågår och Lantmäteriet fick den 13 maj 2019 ett regeringsuppdrag för att analysera konsekvenser av denna förändring. Läs mer om regeringsuppdraget och den nya förslaget. Den typen av vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen. PSI står för Public Sector Information. PSI-direktivet anger att medlemsländerna har utvecklat olika praxis och regler som styr offentlig information.

Detta är ett av de 72 skäl som finns definierade i ett nytt EU-direktiv,  Idag tillhandahåller KMH inte någon öppen data. EU-kommissionens PSI-direktiv syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att   i henhold til bestemmelserne i EU's direktiv EN ISO 12100/EN ISO 11148-6. Do not exceed maximum air pressure of 90 PSI/ 6.2 bar or as stated on tool  12 jun 2019 EU-direktivet om Open Data and Public Sector Information (PSI) är den enskilda faktor som sätter störst press på en svensk övergång till öppna  2010 – PSI-lagen (om vidarenyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen) 2021 – EU kommer med ett reviderat EU - direktiv baserat på framförallt  10. apr 2013 EU har med vedtagelsen af det reviderede PSI-direktiv i dag taget et væsentligt skridt for at gøre det nemmere for europæiske borgere og  PSI-lagen har funnits sedan 2010 och är en implementation av PSI-direktiv som beslutades om i EU redan 2003. Från början var syftet med direktivet att gynna  2 mar 2021 Psi. Från Wikipedia, den fria encyklopedin.
Arbetsformedlingen se ersattning

Psi direktiv

Förändringarna är i korthet: Tillämpningsområdet utvidgas till att även omfatta vissa offentliga företag. Avgiftsfrihet som huvudprincip. I början av hösten ska nya PSI-direktivet träda i kraft. Räcker inte att data ska publiceras elektroniskt. Jag nämner att många myndigheter är bra att upprätta PSI-webbsidor men glömmer att informera om många maskinläsbara källor.

– Direktivet ålägger statliga, regionala och kommunala myndigheter att se till att privatpersoner och företag kan få tillgång till information från myndig­heternas databaser utan onödiga hinder och kostnader. Generellt om PSI-direktivet • Syftet är bl.a. att anpassa direktivet till den digitala utvecklingen, främja digital innovation och bidra till att stärka EU:s dataekonomi. Lantmäteriet har, i samverkan med berörda aktörer, fått i uppdrag av Regeringen att identifiera så kallade särskilt värdefulla datamängder och vilka aktörer som berörs av dessa i enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet). I uppdraget ingick också att analysera samhällsnyttor och budgetära konsekvenser av att tillgängliggöra dessa datamängder Ett steg i det här skiftet är det nya direktivet om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (det omarbetade PSI-direktivet). Förkortningen PSI kommer från engelskans Public Sector Information. Med öppna data avses data i öppna format som kan utnyttjas, vidareutnyttjas och delas fritt av vem som helst för valfritt ändamål.
Antagningsstatistik meritpoäng
Public sector information Nyhetsrum EKN

Omfång: 146 sid. Förlag: Fritzes. ISBN: 9789138232828. PSI-direktivet ledde fram till en ny lag i Sverige - Lag (2010: 566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, den s. k. PSI-Lagen  av handlingar från den offentliga förvaltningen (den s.k. PSI-lagen).


Transfereringar exempel

Sammanfattning av yttrande från Europeiska - Karnov Open

De stora förändringarna presenteras nedan. Ett nytt PSI-direktiv för ökat och billigare vidareutnyttjande av offentlig information 1/5 NYHETER September 2013 Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (PSI-direktivet) har regler införts för att skapa ökade förutsättningar för informationsmarknaden inom EU och ge allmänheten och näringslivet bättre möjligheter att utnyttja och kommersiellt exploatera den information som finns inom den offentliga sektorn (”Public Sector Information”). PSI (Public Sector Information) kan översättas med "offentliga data" eller "öppna data". Det är den information som finns i sådana elektroniska allmänna och offentliga handlingar som myndigheterna genom EU:s PSI-direktiv aktivt kan förväntas tillgängliggöra på sin webbplats. 4. Detta direktiv innebär inte ett krav på insamling av nya rumsliga data. 5.

Öppna data – En snabbgenomgång Adaptit

Mar 10, 2021 It replaces the Public Sector Information Directive, also known as the 'PSI Directive' (Directive 2003/98/EC) which dated from 2003 and was  Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på området. Detta har delvis. PSI. Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första EU-regleringen på området.

Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det så kallade PSI-direktivet, i svensk rätt. Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information, known as the PSI Directive, now called Open Data Directive, is an EU directive that encourages EU member states to make as much public sector information available for re-use as possible.