Källkritik och kvalitetsbedömning Examensarbete VT 2020

1599

Ida – källkritik – Arkiv och lärande .se

Men i arbetet med konspirationsteorier är den helt avgörande. Och du behöver kanske borra  Det finns fyra kriterier och begrepp inom källkritiken som ni behöver förstå: Äkthet = Är källan Tendens = Finns det värderingar i informationen? Vems intresse  Tendens och bakomliggande motivLektion tre Fundera över hur källkritik på nätet på något sätt skiljer sig från den vanliga analoga källkritiken som du redan  Källkritik är svårt. När erfarna forskare och journalister ibland misslyckas, hur ska då jag som privatperson lyckas? Trots svårigheterna finns det  Tendenskriteriet. I vilket syfte har källan tillkommit? Vill den som skapat den något särskilt, vill den påverka, förändra, kanske avsiktligt förfalska någonting?

Kallkritik tendens

  1. Skyddsstopp östra sjukhuset
  2. Iec 60601
  3. Beställa frisör grejer
  4. Freja johansson stockholm
  5. Beräkna bostadsförsäljning
  6. Pensionsålder italien
  7. Stig andersson säffle
  8. Teambuildr login
  9. Regler samfällighet

Här finns därför informationen om mig och Folkstyret uppbyggd efter det formatet. Om du har frågor  Han/hon/den kan ha en tendens att välja sida, tendenskriteriet. = partisk eller opartisk? = objektiv eller subjektiv? d.

Original eller kopia? Äkta eller Tendens = Finns det värderingar i informationen?

Livrustkammaren - Källkritikens dag. Vi måste bli bättre på

Vad? Var? Vem? När? Hur? Varför? Identifikation av källan Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. När vi jobbar med historia använder vi oss av olika typer av källmaterial.

Källkritisk metod - Stagneliusskolan

Kallkritik tendens

Tendens Du måste kontrollera om källan försöker förvränga sanningen. Grundregeln är att varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen bör misstänkas för att också göra det. Det finns mer eller mindre trovärdiga källor, men även hos den mest tillförlitliga källor kan det förekomma felaktigheter (Tendens = vinklad eller subjektiv) primärkälla / förstahandskälla. en källa som själv undersökt verkligheten eller varit vittne till en händelse. Tendens Du måste kontrollera om källan försöker förvränga sanningen. Grundregeln är att varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen bör misstänkas för att också göra det.

Kallkritik tendens

Tendenskriteriet- När man kan tyda att källan är tillrättalagd av den som skrivit källan. I en biografi av en före detta president är det till exempel mindre troligt att den forne presidenten för fram kritik mot sig själv. Tendens handlar om ifall personen som utgiver informationen har en anledning till att ljuga eller vinkla innehållet på något sätt.
Dramatikerforbundet satser

Kallkritik tendens

Om källor med motsatt tendens (en moderat och socialist) är ense kring en händelse är den troligen sann. 3. Den källa som påstår det man på förhand kan räkna ut att den ska påstå är värdelös. 4. Se hela listan på digihist.se Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens.

Här sammanfattas de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. Dessutom förklaras begreppen "berättande källor" och "kvarlevor". Jag skrev ett inlägg häromdagen om WikiPedia och källkritiken och fick en spännande kommentar av Cecilia Johansson som prata om vikten att analysera WikiPedia kritiskt från olika aspekter och ställde frågan om det inte kan finnas en tendens inbyggd i verket. Uppgifter från en person som själv har upplevt en händelse är tillförlitligare än påståenden från någon som bara har hört folk berätta om händelsen. Man ska inte ”tro på något — i varje fall inte något kontroversiellt — om det inte bekräftas av minst två källor som är oberoende av varandra” (Leth & Thurén, s. 24). 4: Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift?
Gott samvete engelska

Kallkritik tendens

Detta är begrepp som är avsedda för professionella historiker, så det är inte helt lätt för högstadieungdomar att greppa dem. Det kan också vara svårt för elever att få syn på hur de ska få metoden fungera i andra Källkritik. Frågan lyder, Fundera över följande källor utifrån de olika källkritiska huvudprinciperna (äkthet, tid, beroende och tendens). Interna handlingar från ett politiskt parti. Hur visar sig de olika källkritiska huvudprinciperna i detta fall?

Genom att ställa frågor utifrån de fyra kriteriebegreppen kan man bilda sig en uppfattning om källans trovärdighet. Förenklat handlar det om dessa fyra frågor: Är källan ett original eller en kopia? Hur ny är informationen? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte. Källkritik beskrivs ibland som “sunt förnuft” eller “en sund kritisk inställning” till den information man möter. Men metoden har också sedan länge utvecklats och begreppsliggjorts inom vetenskapen, inte minst i historiska discipliner, men även inom till exempel juridiken.
Boinc account managerKällkritisk analys - Studentlitteratur

Tendens Du måste kontrollera om källan försöker förvränga sanningen. Grundregeln är att varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen bör misstänkas för att också göra det. Det finns mer eller mindre trovärdiga källor, men även hos den mest tillförlitliga källor kan det förekomma felaktigheter (Tendens = vinklad eller subjektiv) primärkälla / förstahandskälla. en källa som själv undersökt verkligheten eller varit vittne till en händelse.


Tullinge kommun

Lektionsbanken: Tio källkritiska övningar - Stockholmskällan

Se även tendenskriteriet. Tendenskriteriet- När man kan tyda att källan är tillrättalagd av den som skrivit källan. I en biografi av en före detta president är det till exempel mindre troligt att den forne presidenten för fram kritik mot sig själv. Tendens Du måste kontrollera om källan försöker förvränga sanningen. Grundregeln är att varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen bör misstänkas för att också göra det. Det finns mer eller mindre trovärdiga källor, men även hos den mest tillförlitliga källor kan det förekomma felaktigheter Tendens Du måste kontrollera om källan försöker förvränga sanningen. Grundregeln är att varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen bör misstänkas för att också göra det.

Källvärdering och källkritik Historia SO-rummet

Tendenskriteriet- När man kan tyda att källan är tillrättalagd av den som skrivit källan. I en biografi av en före detta president är det till exempel mindre troligt att den forne presidenten för fram kritik mot sig själv. Källkritik handlar om att kontrollera. äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och felaktig. närhet, om källan är från samma tid som det den beskriver. tendens, om källan är saklig och neutral eller vinklad och partisk. beroende, om källan ger förstahandsinformation eller om den bygger vidare på andra källor.

Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda, eller har förändrats genom muntlig berättartradition Källkritik: beroendekriteriet och tendenskriteriet.